IV. Uluslararası Rating Academy Kongresi

KÖY ENSTİTÜLERİ VE EĞİTİMDE YENİ ARAYIŞLAR

02-03 Mayıs 2019 
Çanakkale Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi Uygulama Oteli
Çanakkale/Türkiye

KÖY ENSTİTÜLERİ VE EĞİTİMDE YENİ ARAYIŞLAR

Kongrenin iki temel amacı bulunmaktadır: Birincisi, özgün bir eğitim modeli olarak Köy Enstitüleri modelini günümüz koşullarında çağdaş bir eğitim modeli olarak gündeme taşımaktır. Kongrenin ikinci temel amacı ise değişen dünya koşullarında eğitimde ortaya çıkan sorunlar karşısında gündeme gelen arayışları bir araya getirecek bir platform oluşturmaktır. Kongremiz temelde bir eğitim kongresi olmakla birlikte, konu ile ilişkilendirilebilen bütün alanlara açık olup, çok disiplinli ve disiplinlerarası çalışmalara yer verilmiştir.

Switch The Language
  ADDRESS

  Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Teknoparkı, Sarıcaeli Yerleşkesi, No:39, Çanakkale / Turkey

  PHONE

  +90 (555) 4770066

  EMAIL

  info@ratingacademy.com.tr