İlkeler

Bağımsızlık
Tarafsızlık
Dürüstlük
Güvenilirlik
Sorumluluk
Tutarlılık
Şeffaflık
Yenilikçilik
Yaratıcılık
Evrensellik
Sonuç Odaklılık
Kalite
Liderlik
Değer Katma
Sürekli İyileştirme

Switch The Language
  ADDRESS

  Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Teknoparkı, Sarıcaeli Yerleşkesi, No:39, Çanakkale / Turkey

  PHONE

  +90 (555) 4770066

  EMAIL

  info@ratingacademy.com.tr