Dergiler

Journal of Life Economics

Journal of Life Economics (E-ISSN: 2148-4139), 2014’de yayın hayatına başlayan uluslararası hakemli ve süreli bir dergidir. Dergi, yaşamın ekonomik temellerinin tartışıldığı bir forum oluşturmayı amaçlamaktadır. Bu çerçevede, yüksek kalitede teorik ve uygulamalı makalelere yer verilmektedir. Başta ekonomi olmak üzere sosyal bilimler alanlarında çalışan akademisyenler, araştırmacılar ve profesyonellerin görüş ve çalışmalarını bir araya getirmektedir. Journal of Life Economics,  Ekonomi, İşletme ve Pazarlama, Finans, Muhasebe, Bankacılık, Ekonometri, Yönetim, İnsan Kaynakları, Turizm Ekonomisi, Çalışma Ekonomisi, Sağlık Ekonomisi, Eğitim Ekonomisi gibi alanlarda yapılmış çalışmalara yer vermektedir.

Dergi; KIŞ (Ocak), BAHAR (Nisan), YAZ (Temmuz) ve GÜZ (Ekim) dönemleri olmak üzere yılda 4 sayı olarak yayımlanmaktadır. 

Journal of Life Economicsücretsiz-açık erişimli elektronik bir dergidir. Dergide yayımlanan tüm makalelere DOI numarası atanmaktadır. Dergi, başta Index Copernicus, CEEOL, EBSCOHost, Google Scholar, Ulrichsweb, DOAJ, CABI olmak üzere çeşitli uluslararası indeks tarafından taranmakta olup birçok indeks tarafından da değerlendirmeye alınmıştır.

Derginin yayın dili Türkçe ve İngilizce’dir.

Yazılar, Makale Takip Sistemi üzerinden elektronik ortamda gönderilmektedir.

Journal of Awareness

Journal of Awareness (E-ISSN 2149-6544) 2016’da yayın hayatına başlayan  uluslararası hakemli ve süreli bir dergidir. Dergi, Antropoloji, Kamu Yönetimi, Tarih, Coğrafya, İlahiyat, Felsefe, Halk Bilimi (Folklör), Psikoloji, Sosyoloji, Uluslararası İlişkiler, Mimarlık, Sanat Tarihi, Arkeoloji, Dilbilim, İletişim Bilimleri, Edebiyat ve Hukuk gibi bilim dallarında ki özgün, derleme ve çeviri içerikli bilimsel araştırmalar ile uygulama, araştırma, inceleme çalışmalarına yer vermektedir. Bu çerçevede, yüksek kalitede teorik ve uygulamalı makalelere yer verilmektedir. Beşeri bilimler alanında çalışan sanatçılar, akademisyenler, araştırmacılar ve profesyonellerin görüş ve çalışmaları bir araya getirilmektedir.  

Dergideki makaleler; KIŞ (Ocak), BAHAR (Nisan), YAZ (Temmuz) ve GÜZ (Ekim) dönemleri olmak üzere yılda dört kez yayımlanmaktadır. Journal of Arts, ücretsiz-açık erişimli elektronik bir dergidir. Dergide yayımlanan tüm makalelere DOI numarası (Doi Prefix: 10.31566/joa) atanmaktadır.

Journal of Awarenessücretsiz-açık erişimli elektronik bir dergidir. Dergide yayımlanan tüm makalelere DOI numarası atanmaktadır. Dergi, başta Index Copernicus, CEEOL, EBSCOHost, Google Scholar, Ulrichsweb, DOAJ olmak üzere çeşitli uluslararası indeks tarafından taranmakta olup birçok indeks tarafından da değerlendirmeye alınmıştır.

Derginin yayın dili Türkçe ve İngilizcedir.

Yazılar, Makale Takip Sistemi üzerinden elektronik ortamda gönderilmektedir.

Journal of Scientific Perspectives

Journal of Scientific Perspectives (JSP) is a scholarly and international peer-reviewed journal. It is published quarterly in January, April, July and October, in the fields of basic sciences, engineering, natural sciences and health sciences. All articles submitted for publication are evaluated by the editor-in-chief, field editor, editorial board and referees. The original research papers, technical notes, letter to the editor, debates, case presentations and reviews, only in English, are published in the journal. Thus, it aims to bring together the views and studies of academicians, researchers and professionals working in the fields mentioned above.

Journal of Scientific Perspectives is an open access electronic journal. All articles published in the journal, are assigned the DOI number. Article submission and follow-up process are carried out by the manuscript submission system.

 

 

Journal of Arts

Journal of Arts (E-ISSN 2636-7718 & Doi Prefix: 10.31566),  uluslararası hakemli ve süreli bir dergidir. Dergi, sanatın temellerinin tartışıldığı bir forum oluşturmayı amaçlamaktadır. Bu çerçevede, yüksek kalitede teorik ve uygulamalı makalelere yer verilmektedir. Sanat alanlarında çalışan akademisyenler, araştırmacılar ve profesyonellerin görüş ve çalışmaları Dergide bir araya getirilmektedir. Journal of Arts,  bütün sanat alanlarında yapılmış çalışmalara yer vermektedir.

Dergi; KIŞ (Ocak), BAHAR (Nisan), YAZ (Temmuz) ve GÜZ (Ekim) dönemleri olmak üzere yılda 4 sayı olarak yayımlanmaktadır. 

Journal of Arts , açık erişimli elektronik bir dergidir. Dergide yayımlanan tüm makalelere DOI numarası atanmaktadır. .

Derginin yayın dili Türkçe ve İngilizcedir.

Homeros

Homeros  (E-ISSN: 2667-4688) , 2018’de yayın hayatına başlayan  uluslararası hakemli ve süreli bir dergidir. Dergi,  filoloji dallarında yapılmış çalışmalara yer vermeyi amaçlar. Bu çerçevede, yüksek kalitede teorik ve uygulamalı makalelere yer verilmektedir. Filoloji alanında çalışan sanatçılar, akademisyenler, araştırmacılar ve profesyonellerin görüş ve çalışmaları bir araya getirilmektedir.  Dergideki makaleler; KIŞ (Ocak), BAHAR (Nisan), YAZ (Temmuz) ve GÜZ (Ekim) dönemleri olmak üzere yılda dört kez yayımlanmaktadır. Homeros, ücretsiz-açık erişimli elektronik bir dergidir. Dergide yayımlanan tüm makalelere DOI numarası   atanır  (DOI Prefix:10.33390/homeros).

Dergide yayınlanan makaleler internet aracılığıyla; finansal, yasal ve teknik engeller olmaksızın, serbestçe erişilebilir, okunabilir, indirilebilir, kopyalanabilir, dağıtılabilir, basılabilir, taranabilir, tam metinlere bağlantı verilebilir, dizinlenebilir, yazılıma veri olarak aktarılabilir ve her türlü yasal amaç için kullanılabilir

Derginin yayın dili Türkçe, Azerice, İngilizce ve Rusça’dır.

Yazılar, Makale Takip Sistemi üzerinden elektronik ortamda gönderilmektedir.

Interdisciplinary Engineering

Interdisciplinary Engineering (IDE) is a scholarly and international peer-reviewed journal. It is published quarterly in January, April, July and October.  IDE focuses on, but not limited to, the interdisciplinary studies of the fields of basic sciences, engineering and natural sciences.
The particular emphasis is on methodological developments and innovative applications of multi-discipliner approaches for addressing  engineering problems.

All manuscripts must be prepared in English, and are subject to a conventional peer-review process. Tracking the current status of the manuscript  will be avilable to the author(s).

JOURNAL OF ORIJINAL STUDIES

Journal of Original Studies is an international peer-reviewed and periodical journal that began publishing in 2019. The journal includes original applied studies in the field of social sciences and humanities which have not been published before. It aims to publish qualitative, quantitative and mixed researches involving local, national and international practices and present current research to scientists in the field. The journal is published four times a year as WINTER (January), SPRING (April), SUMMER (July) and FALL (October) periods.

 

Journal Definition

Journal of Original Studies is an international refereed Rating Academy journal. The journal accepts original applied studies in the field of social sciences and humanities which have not been published before. The manuscripts should be prepared using the following three basic methods:

1- Quantitative Methods
2- Qualitative Methods
3- Mixed Methods

The journal is published in Winter (January), Spring (April), Summer (July), and Autumn (October).

DOI_logo.svg
Switch The Language
  ADDRESS

  Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Teknoparkı, Sarıcaeli Yerleşkesi, No:39, Çanakkale / Turkey

  PHONE

  +90 (555) 4770066

  EMAIL

  info@ratingacademy.com.tr